Program oslav

28. 11.

Workshop pro žáky ZŠ Z historie pedagogické fakulty (KHI a Otevřeno)

Workshop pro žáky ZŠ s názvem Z historie pedagogické fakulty pořáda Katedra historie FPE ZČU společně s agenturou Otevřeno.——————————————————10.00 h

70 let nejstarší fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Při vpravdě slavnostní příležitosti pořádá katedra historie FPE ZČU v Plzni 28. listopadu 2018 odbornou studentskou vědeckou konferenci 70 let nejstarší fakulty Západočeské univerzity v Plzni, tedy Fakulty pedagogické.

otevřít program
——————————————————10.00 h

Slavnostní vědecká rada FPE

Slavnostní zasedání vědecké rady Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni se koná ve středu 28. listopadu 2018 v 11 hodin ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56.

otevřít pozvánku
——————————————————11.00

Vernisáž výstavy První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948-1958

Výstava k 70. výročí založení FPE ZČU v Plzni; vestibul budovy FPE ZČU ve Veleslavínově ulici č. 42, Plzeň.

otevřít program

——————————————————15.00 h

Koncert

Slavnostní koncert k 70. výročí založení Fakulty pedagogické a ke 100. výročí vzniku české státnosti se koná ve středu 28. listopadu 2018 v 19:30 v sále Antonína Dvořáka v Domě hudby, Husova 30, Plzeň.

otevřít pozvánku
——————————————————19.30 h